Εικόνα Radar: 16.09.2020 18:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-10-30 23:45