Εικόνα Radar: 18.10.2020 08:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-10-21 22:15