Εικόνα Radar: 22.11.2020 19:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-12-05 05:45