ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 110850Z 03016G26KT CAVOK 28/15 Q1013 RMK Q1013.8 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 110900Z 01004KT 330V050 9999 SCT040 19/08 Q1025 NOSIG=