ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 182350Z 01005KT 9999 FEW030 14/11 Q1024 RMK FEW080 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 190000Z 19007KT CAVOK 16/14 Q1020 NOSIG=