ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGSA 060500Z 0606/0706 17018G30KT 9999 FEW020 BECMG 0608/0610 26015G30KT BECMG 0618/0620 26018KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES