ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKL 122050Z AUTO VRB03KT //// // ////// 10/07 Q1022 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

EBBR 122050Z 31003KT CAVOK 02/M04 Q1030 NOSIG=