ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKO 170250Z 32006KT 9999 SCT020 09/06 Q1006=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LCLK 170230Z 24009KT 6000 -SHRA SCT001 BKN034 14/11 Q1006 RERATEMPO VRB22G32KT 3000 TSRA BKN022CB=