ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAT 200700Z VRB03KT 9999 FEW025 28/15 Q1015 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 200700Z 22005KT 190V250 9999 FEW063TCU SCT140 21/15Q1011 NOSIG=