ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAT 190200Z AUTO VRB01KT //// // ////// 14/12 Q1011 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 190200Z 34003KT CAVOK 05/02 Q1022 NOSIG=