ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAT 182230Z AUTO VRB01KT //// // ////// 15/10 Q1023 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 182100Z 17007KT 9999 -RA FEW016 BKN048 15/14 Q1021 NOSIG=