ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGEL 071050Z 36017G30KT 9999 FEW010 BKN025 BKN070 10/04 Q1022=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LIRF 071050Z 19006KT 150V230 CAVOK 19/07 Q1026 NOSIG=