ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 230900Z 32008KT 270V010 CAVOK 21/12 Q1020 RMK R31 32008G12KT R13 27014G17KT 240V300 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 230900Z VRB03KT CAVOK 11/08 Q1028 NOSIG=