ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 212100Z AUTO 23012KT //// // ////// 20/14 Q1019 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 212200Z 18003KT 9999 BKN016 BKN230 15/12 Q1010 NOSIG=