ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 110730Z AUTO 00000KT //// // ////// 27/22 Q1008 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 110730Z 04006KT 360V070 9999 FEW030 18/10 Q1025 NOSIG=