ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 020330Z AUTO 26023KT //// -RA ////// 13/09 Q1010 RE// RMK 0.0MM=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

EKCH 020320Z AUTO 26013KT 9999 -DZ BKN014/// BKN033///OVC050/// 06/04 Q1006 TEMPO SHRA BKN012=