ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKA 260900Z 02004KT 9999 FEW025 23/10 Q1019 RMK FEW080 HAND WIND ANEMOMETER OBSERVATION=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 260900Z 10008KT CAVOK 23/17 Q1015 NOSIG=