ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKA 141700Z AUTO VRB01KT //// // ////// 10/08 Q1011 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 141730Z 08004KT 060V130 9999 BKN028 06/03 Q0999 NOSIG=