ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKA 172230Z AUTO 31004KT //// // ////// M08/M11 Q1014 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 172230Z 24005KT 9999 SCT036 SCT170 04/02 Q1028 NOSIG=