ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKA 230600Z 00000KT 9999 FEW025 11/01 Q1020 RMK FEW080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 230630Z 29003KT CAVOK 11/10 Q1023 NOSIG=