ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKA 220230Z AUTO VRB01KT //// // ////// 02/00 Q1014 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 220230Z 20009KT 170V230 3000 BR OVC003 M03/M03 Q1015NOSIG=