ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGMG 071400Z 33005G15KT 9999 FEW012 BKN025 12/04 Q1021 RMK BKN070=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 071400Z AUTO 10008KT 070V130 CAVOK 22/09 Q1025=