ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGMK 051650Z /////KT CAVOK 28/19 Q1004 RMK WIND RWY16 33020G33KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES