ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGPA 122050Z AUTO 02004KT //// -RA ////// 11/05 Q1021 RE// RMK 0.0MM=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LEMD 122100Z VRB02KT CAVOK 12/01 Q1023 NOSIG=