ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGST 131200Z 34006KT 9999 FEW025 19/07 Q1019=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 131230Z 06006KT 010V120 CAVOK 10/M03 Q1032 NOSIG=