ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGSY 131220Z 24006KT 9000 NSC 17/12 Q1017 RMK BKN100 BKN180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 131230Z 06006KT 010V120 CAVOK 10/M03 Q1032 NOSIG=