ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGSY 122120Z AUTO VRB02KT //// // ////// 14/// Q1019 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

EDDB 122120Z 25006KT CAVOK 01/M02 Q1026 NOSIG=