ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTG 070150Z 00000KT 9999 SCT030 09/08 Q1022 RMK BKN080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 070130Z 23007KT 9999 FEW011 BKN055 09/09 Q1015 NOSIG=