ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTG 270820Z 22011KT 9999 FEW030 17/05 Q1008 RMK FEW080 SCT180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 270830Z 17016KT 3000 -RADZ BR BKN004 OVC005 05/04 Q0994TEMPO 2000 -RADZ=