ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTG 200420Z 30006KT 9999 FEW020 10/10 Q1027 RMK FEW080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 200400Z 19006KT 160V230 CAVOK 15/12 Q1012 NOSIG=