ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTG 232250Z 35009KT 7000 -RA SCT010 BKN025 02/M01 Q1026 RMK OVC080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 232300Z 04004KT CAVOK 08/M02 Q1033 NOSIG=