ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTG 160450Z 31010KT CAVOK 25/16 Q1012 RMK FEW080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 160500Z 23007KT 200V260 9999 BKN049 SCT120 14/11 Q1020NOSIG=