ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTG 041250Z 10006KT CAVOK 18/01 Q1021=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 041300Z 27009KT 9999 SCT020 BKN070 11/07 Q1021 NOSIG=