ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTT 182230Z AUTO 06005KT //// // ////// 13/11 Q1024 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 182300Z 20006KT 160V220 9999 BKN040 BKN060 15/14 Q1021NOSIG=