ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTT 220200Z 00000KT 9999 BKN025 06/06 Q1016 RMK FEW180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 220200Z 20008KT 170V230 3000 BR OVC003 M03/M03 Q1016NOSIG=