ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTT 170400Z 02013KT 9999 -RA FEW018 SCT025 09/08 Q1020 RMK OVC080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 170400Z 10007KT 4500 BR OVC008 04/03 Q1024 NOSIG=