ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTT 080900Z 01022G38KT 9999 FEW025 13/03 Q1020 RMK FEW080 FEW180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LPPT 080900Z 09004KT 060V120 6000 FEW002 BKN004 15/15 Q1021=