ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTP 260130Z AUTO VRB01KT //// // ////// 08/07 Q1021 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 260130Z 19004KT 160V220 CAVOK 06/05 Q1010 NOSIG=