ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTY 141200Z 23008KT 9999 FEW015TCU 14/12 Q0995 RERA RMK BKN060=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 151500Z 21008KT 190V250 9999 FEW035 SCT076 BKN220 11/06Q1006 NOSIG=