ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTY 181200Z VRB03KT 9999 FEW016TCU 24/18 Q1013 RMK OVC070=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 190430Z 19008KT 9999 SCT014 BKN031 BKN046 12/11 Q1005NOSIG=