ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGST 061700Z 0618/0703 VRB05KT 9999 FEW025 SCT080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 061700Z 05011KT CAVOK 08/M07 Q1026 NOSIG=