ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Stations Observations

Station NameWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWind Power

Edessa
2021/01/22 22:00:00 GMT+0

6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)

Thessaloniki
2021/01/22 22:20:00 GMT+0

9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)

Serres
2021/01/22 22:00:00 GMT+0

4oC (39.2oF) 100% CALM