ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Stations Observations

Station NameWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWind Power

Agchialos
2020/11/30 01:50:00 GMT+0

10oC (50.0oF) 87%
NW (3100)
2b (4kt)

Kranea
2020/11/30 02:00:00 GMT+0

4oC (39.2oF) 75%
NW (3100)
3b (9kt)

Larisa
2020/11/30 01:50:00 GMT+0

9oC (48.2oF) 93% CALM

Sofades
2020/11/30 02:00:00 GMT+0

/// /// VARIABLE 1b (1kt)