ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.552 Latitute (Lat): 38.068 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/08/2019 17:50 30oC (86.0oF) 34%
NNW (3300)
3b (7kt)
23/08/2019 17:20 31oC (87.8oF) 32%
NNW (3400)
3b (8kt)
23/08/2019 16:50 32oC (89.6oF) 28%
NNW (3400)
3b (9kt)
23/08/2019 16:20 32oC (89.6oF) 28%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
23/08/2019 15:50 33oC (91.4oF) 27%
NNW (3400)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
23/08/2019 15:20 34oC (93.2oF) 25%
N (3500)
3b GUSTS 5b (8ktG18kt)
23/08/2019 14:50 34oC (93.2oF) 25%
NNW (3400)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
23/08/2019 14:20 34oC (93.2oF) 25%
NNW (3400)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
23/08/2019 13:50 35oC (95.0oF) 24%
N (0100)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
23/08/2019 13:20 35oC (95.0oF) 24%
N (3500)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
23/08/2019 12:50 35oC (95.0oF) 25%
N (0100)
3b GUSTS 5b (10ktG21kt)
23/08/2019 12:20 35oC (95.0oF) 25%
N (3500)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
23/08/2019 11:50 35oC (95.0oF) 25%
N (3500)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
23/08/2019 11:20 35oC (95.0oF) 25%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
23/08/2019 10:50 35oC (95.0oF) 25%
N (3500)
4b GUSTS 6b (11ktG25kt)

Station Observations for the last 24 hours