ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.552 Latitute (Lat): 38.068 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/02/2019 17:20 6oC (42.8oF) 70% VARIABLE 1b (3kt)
16/02/2019 16:50 7oC (44.6oF) 48%
N (0100)
4b (11kt)
16/02/2019 16:20 7oC (44.6oF) 65%
N (3500)
3b (10kt)
16/02/2019 15:50 8oC (46.4oF) 65%
N (0100)
3b (7kt)
16/02/2019 15:20 8oC (46.4oF) 65%
N (3600)
3b (9kt)
16/02/2019 14:50 8oC (46.4oF) 65%
N (3500)
4b (12kt)
16/02/2019 14:20 8oC (46.4oF) 65%
N (3600)
4b (12kt)
16/02/2019 13:50 8oC (46.4oF) 70%
NNW (3400)
3b (10kt)
16/02/2019 13:20 8oC (46.4oF) 70%
NNW (3400)
3b (10kt)
16/02/2019 12:50 8oC (46.4oF) 75%
N (3600)
3b (7kt)
16/02/2019 12:20 9oC (48.2oF) 65%
N (3500)
3b (9kt)
16/02/2019 11:50 9oC (48.2oF) 61%
N (3500)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
16/02/2019 11:20 9oC (48.2oF) 75%
NNW (3400)
4b (13kt)
16/02/2019 10:50 8oC (46.4oF) 70%
N (3500)
2b (6kt)
16/02/2019 10:20 8oC (46.4oF) 75%
N (3500)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)

Station Observations for the last 24 hours