ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/01/2020 09:00 9oC (48.2oF) 61%
N (3600)
3b (8kt)
21/01/2020 08:00 8oC (46.4oF) 65%
N (3600)
3b (8kt)
21/01/2020 07:00 8oC (46.4oF) 65%
N (3600)
3b (8kt)
20/01/2020 15:00 8oC (46.4oF) 70%
NNE (0300)
3b (8kt)
20/01/2020 14:00 9oC (48.2oF) 65%
NNE (0300)
3b (8kt)
20/01/2020 13:00 10oC (50.0oF) 53% CALM
20/01/2020 12:00 10oC (50.0oF) 53%
N (0100)
4b (11kt)
20/01/2020 11:00 10oC (50.0oF) 53%
N (0100)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
20/01/2020 10:00 10oC (50.0oF) 57% CALM
20/01/2020 09:00 9oC (48.2oF) 65% CALM
20/01/2020 08:00 9oC (48.2oF) 61% CALM
20/01/2020 07:00 8oC (46.4oF) 70% CALM
19/01/2020 15:00 9oC (48.2oF) 75%
N (0100)
3b (7kt)
19/01/2020 14:00 11oC (51.8oF) 71%
NNW (3300)
3b (7kt)
19/01/2020 13:00 12oC (53.6oF) 61%
NNW (3300)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours