ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/02/2019 16:00 11oC (51.8oF) 66% CALM
17/02/2019 15:00 12oC (53.6oF) 61%
NNW (3300)
2b (6kt)
17/02/2019 14:00 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
2b (6kt)
17/02/2019 13:00 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
4b (12kt)
17/02/2019 12:00 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
4b (12kt)
17/02/2019 11:00 11oC (51.8oF) 57%
NNW (3300)
4b (12kt)
17/02/2019 09:00 10oC (50.0oF) 61%
NNW (3300)
4b (15kt)
17/02/2019 07:00 9oC (48.2oF) 70%
NNW (3300)
3b (10kt)
16/02/2019 16:00 7oC (44.6oF) 75%
NNW (3300)
3b (9kt)
16/02/2019 15:00 8oC (46.4oF) 65%
NNW (3300)
3b (9kt)
16/02/2019 14:00 8oC (46.4oF) 65%
NNW (3300)
3b (9kt)
16/02/2019 13:00 9oC (48.2oF) 61%
NNW (3300)
3b (9kt)
16/02/2019 11:00 8oC (46.4oF) 70%
N (3600)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)
16/02/2019 08:00 7oC (44.6oF) 75%
N (3600)
3b GUSTS 6b (10ktG25kt)
16/02/2019 07:00 7oC (44.6oF) 75% CALM

Station Observations for the last 24 hours