ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/04/2019 08:00 20oC (68.0oF) 39% CALM
24/04/2019 07:00 18oC (64.4oF) 44% CALM
24/04/2019 06:00 15oC (59.0oF) 50% CALM
23/04/2019 16:00 18oC (64.4oF) 41% CALM
23/04/2019 15:00 18oC (64.4oF) 41% CALM
23/04/2019 14:00 18oC (64.4oF) 41% CALM
23/04/2019 13:00 19oC (66.2oF) 36% CALM
23/04/2019 12:00 19oC (66.2oF) 36%
SSE (1500)
2b (5kt)
23/04/2019 11:00 18oC (64.4oF) 41% CALM
23/04/2019 10:00 18oC (64.4oF) 39% CALM
23/04/2019 09:00 18oC (64.4oF) 39% CALM
23/04/2019 08:00 18oC (64.4oF) 36% CALM
23/04/2019 07:00 16oC (60.8oF) 44% CALM
22/04/2019 16:00 15oC (59.0oF) 54% CALM
22/04/2019 15:00 16oC (60.8oF) 51% CALM

Station Observations for the last 24 hours