ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.107 Altitute (Alt): 237m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/12/2019 21:00 9oC (48.2oF) 100% CALM
07/12/2019 20:00 9oC (48.2oF) 100% CALM
07/12/2019 19:00 9oC (48.2oF) 100% CALM
07/12/2019 18:30 9oC (48.2oF) 100% CALM
07/12/2019 18:00 10oC (50.0oF) 100% CALM
07/12/2019 17:30 10oC (50.0oF) 100% CALM
07/12/2019 17:00 9oC (48.2oF) 100% CALM
07/12/2019 16:30 11oC (51.8oF) 100% CALM
07/12/2019 16:00 12oC (53.6oF) 93% CALM
07/12/2019 15:30 13oC (55.4oF) 87% CALM
07/12/2019 15:00 14oC (57.2oF) 87% CALM
07/12/2019 14:30 15oC (59.0oF) 82%
SSW (2100)
2b (5kt)
07/12/2019 14:00 15oC (59.0oF) 82%
SSW (2100)
2b (5kt)
07/12/2019 13:30 16oC (60.8oF) 76%
SW (2200)
2b (5kt)
07/12/2019 13:00 16oC (60.8oF) 76%
SSW (2100)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours