ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.107 Altitute (Alt): 237m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/06/2019 10:30 35oC (95.0oF) 31%
SE (1400)
2b (5kt)
24/06/2019 10:00 35oC (95.0oF) 25% CALM
24/06/2019 09:30 35oC (95.0oF) 25% CALM
24/06/2019 08:30 33oC (91.4oF) 29% CALM
24/06/2019 08:00 33oC (91.4oF) 29% CALM
24/06/2019 07:30 32oC (89.6oF) 30% CALM
24/06/2019 07:00 31oC (87.8oF) 34% CALM
24/06/2019 06:30 30oC (86.0oF) 42% CALM
24/06/2019 06:00 29oC (84.2oF) 44% CALM
24/06/2019 05:30 29oC (84.2oF) 47% CALM
24/06/2019 05:00 26oC (78.8oF) 57% CALM
24/06/2019 04:30 24oC (75.2oF) 64% CALM
24/06/2019 04:00 21oC (69.8oF) 63% CALM
24/06/2019 03:30 20oC (68.0oF) 67% CALM
24/06/2019 03:00 19oC (66.2oF) 72% CALM

Station Observations for the last 24 hours