ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.107 Altitute (Alt): 237m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/02/2019 16:00 8oC (46.4oF) 65%
NNE (0200)
3b GUSTS 5b (9ktG19kt)
17/02/2019 15:30 9oC (48.2oF) 65%
N (0100)
3b (7kt)
17/02/2019 15:00 9oC (48.2oF) 65%
N (0100)
3b (7kt)
17/02/2019 14:30 10oC (50.0oF) 61%
N (0100)
3b (9kt)
17/02/2019 14:00 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0200)
3b (10kt)
17/02/2019 13:30 9oC (48.2oF) 65%
NNE (0200)
4b (12kt)
17/02/2019 13:00 10oC (50.0oF) 61%
N (0100)
4b GUSTS 5b (11ktG21kt)
17/02/2019 12:30 10oC (50.0oF) 61%
N (3600)
4b (13kt)
17/02/2019 12:00 9oC (48.2oF) 61%
N (0100)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
17/02/2019 11:30 9oC (48.2oF) 61%
N (3600)
3b GUSTS 5b (8ktG18kt)
17/02/2019 11:00 9oC (48.2oF) 61%
N (3500)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
17/02/2019 10:30 10oC (50.0oF) 61%
NNE (0200)
4b GUSTS 7b (16ktG28kt)
17/02/2019 10:00 8oC (46.4oF) 65%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG21kt)
17/02/2019 09:30 8oC (46.4oF) 70%
N (0100)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
17/02/2019 09:00 8oC (46.4oF) 70%
NNE (0200)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours