ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/08/2020 07:00 29oC (84.2oF) 41%
NNE (0200)
2b (5kt)
06/08/2020 06:00 28oC (82.4oF) 41%
NNE (0300)
2b (5kt)
06/08/2020 05:30 26oC (78.8oF) 50%
NNE (0300)
2b (6kt)
06/08/2020 05:00 26oC (78.8oF) 50%
NNE (0300)
2b (5kt)
06/08/2020 04:30 25oC (77.0oF) 49%
NNE (0300)
2b GUSTS 4b (5ktG16kt)
06/08/2020 04:00 25oC (77.0oF) 49%
NNE (0300)
2b (4kt)
06/08/2020 03:30 25oC (77.0oF) 49%
NE (0400)
2b (4kt)
06/08/2020 02:00 25oC (77.0oF) 46%
NE (0400)
1b (3kt)
06/08/2020 01:30 23oC (73.4oF) 56%
NNE (0300)
1b (3kt)
05/08/2020 23:30 24oC (75.2oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)
05/08/2020 23:00 24oC (75.2oF) 60% VARIABLE 1b (1kt)
05/08/2020 22:30 24oC (75.2oF) 60% VARIABLE 1b (2kt)
05/08/2020 22:00 24oC (75.2oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)
05/08/2020 21:30 25oC (77.0oF) 56% CALM
05/08/2020 21:00 25oC (77.0oF) 53% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours