ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/10/2019 07:00 22oC (71.6oF) 68%
N (3500)
4b (11kt)
16/10/2019 06:30 21oC (69.8oF) 68%
N (3500)
4b (11kt)
16/10/2019 06:00 21oC (69.8oF) 63%
NNW (3400)
3b (9kt)
16/10/2019 05:30 20oC (68.0oF) 63%
NNW (3300)
2b (5kt)
16/10/2019 05:00 20oC (68.0oF) 63%
NNW (3400)
2b (6kt)
16/10/2019 04:30 19oC (66.2oF) 63%
NNW (3400)
1b (3kt)
16/10/2019 04:00 20oC (68.0oF) 59%
NW (3200)
2b (6kt)
16/10/2019 03:30 20oC (68.0oF) 63%
NW (3100)
2b (5kt)
16/10/2019 03:00 20oC (68.0oF) 67%
NW (3100)
2b (5kt)
16/10/2019 02:30 19oC (66.2oF) 67%
NW (3200)
2b (6kt)
16/10/2019 02:00 20oC (68.0oF) 67%
NNW (3300)
2b (6kt)
16/10/2019 01:30 20oC (68.0oF) 67%
NNW (3400)
2b (5kt)
16/10/2019 01:00 20oC (68.0oF) 67%
NNW (3400)
1b (3kt)
16/10/2019 00:30 20oC (68.0oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
16/10/2019 00:00 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours