ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/08/2020 09:00 28oC (82.4oF) 50%
N (3600)
4b (13kt)
11/08/2020 08:30 28oC (82.4oF) 50%
N (3600)
4b (15kt)
11/08/2020 08:00 29oC (84.2oF) 41%
N (3600)
4b (15kt)
11/08/2020 07:30 29oC (84.2oF) 34%
N (3500)
5b (18kt)
11/08/2020 07:00 28oC (82.4oF) 44%
N (3600)
3b (10kt)
11/08/2020 06:30 27oC (80.6oF) 57%
N (3600)
3b (8kt)
11/08/2020 06:00 27oC (80.6oF) 50%
N (0100)
3b (10kt)
11/08/2020 05:30 27oC (80.6oF) 53%
N (0100)
3b (9kt)
11/08/2020 05:00 28oC (82.4oF) 34%
N (3500)
4b (14kt)
11/08/2020 04:30 27oC (80.6oF) 36%
NNW (3300)
3b (10kt)
11/08/2020 04:00 27oC (80.6oF) 33%
NNW (3300)
4b (11kt)
11/08/2020 03:30 27oC (80.6oF) 33%
NNW (3300)
4b (13kt)
11/08/2020 03:00 27oC (80.6oF) 36%
NNW (3400)
4b (13kt)
11/08/2020 02:30 27oC (80.6oF) 33%
NNW (3400)
3b (10kt)
11/08/2020 02:00 27oC (80.6oF) 33%
NNW (3400)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours