ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/02/2019 16:30 9oC (48.2oF) 61%
N (3600)
7b GUSTS 9b (30ktG45kt)
16/02/2019 16:00 10oC (50.0oF) 61%
N (3600)
6b GUSTS 9b (27ktG43kt)
16/02/2019 15:30 9oC (48.2oF) 65%
N (3600)
7b GUSTS 9b (29ktG47kt)
16/02/2019 14:30 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
7b GUSTS 9b (30ktG45kt)
16/02/2019 14:00 9oC (48.2oF) 65%
N (3600)
7b GUSTS 10b (32ktG48kt)
16/02/2019 13:30 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
7b GUSTS 9b (30ktG46kt)
16/02/2019 13:00 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
7b GUSTS 9b (32ktG46kt)
16/02/2019 12:00 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
7b GUSTS 9b (29ktG47kt)
16/02/2019 11:30 9oC (48.2oF) 70%
N (3500)
7b GUSTS 9b (31ktG47kt)
16/02/2019 11:00 10oC (50.0oF) 66%
N (3600)
6b GUSTS 8b (25ktG40kt)
16/02/2019 10:30 9oC (48.2oF) 70%
N (3500)
7b GUSTS 9b (30ktG46kt)
16/02/2019 10:00 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
6b GUSTS 8b (23ktG35kt)
16/02/2019 09:30 9oC (48.2oF) 70%
N (3600)
7b GUSTS 10b (33ktG51kt)
16/02/2019 08:00 8oC (46.4oF) 75%
N (3500)
8b GUSTS 9b (34ktG45kt)
16/02/2019 07:00 8oC (46.4oF) 75%
N (3500)
7b (30kt)

Station Observations for the last 24 hours