ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/11/2020 10:30 16oC (60.8oF) 67%
N (3500)
5b (21kt)
24/11/2020 10:00 16oC (60.8oF) 67%
N (3500)
5b GUSTS 7b (19ktG31kt)
24/11/2020 09:30 16oC (60.8oF) 62%
N (3500)
5b (21kt)
24/11/2020 09:00 16oC (60.8oF) 62%
N (3500)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
24/11/2020 08:30 15oC (59.0oF) 67%
N (3500)
5b (19kt)
24/11/2020 08:00 15oC (59.0oF) 67%
N (3500)
5b (17kt)
24/11/2020 07:30 15oC (59.0oF) 62%
NNW (3400)
5b (19kt)
24/11/2020 07:00 14oC (57.2oF) 66%
NNW (3400)
5b (17kt)
24/11/2020 06:30 14oC (57.2oF) 66% CALM
23/11/2020 14:00 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG26kt)
23/11/2020 13:30 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
4b (13kt)
23/11/2020 13:00 16oC (60.8oF) 58%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG27kt)
23/11/2020 12:30 15oC (59.0oF) 67%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG26kt)
23/11/2020 12:00 16oC (60.8oF) 62%
N (3600)
4b (15kt)
23/11/2020 11:30 16oC (60.8oF) 62%
N (3600)
4b GUSTS 7b (16ktG29kt)

Station Observations for the last 24 hours