ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/08/2019 17:30 29oC (84.2oF) 41%
N (3500)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
23/08/2019 17:00 29oC (84.2oF) 44%
N (3500)
6b (22kt)
23/08/2019 16:30 29oC (84.2oF) 41%
N (3500)
6b (25kt)
23/08/2019 16:00 30oC (86.0oF) 39%
N (3500)
6b GUSTS 8b (24ktG35kt)
23/08/2019 15:30 30oC (86.0oF) 36%
N (3500)
6b GUSTS 8b (26ktG38kt)
23/08/2019 15:00 30oC (86.0oF) 42%
N (3500)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
23/08/2019 14:30 29oC (84.2oF) 44%
N (3500)
6b GUSTS 8b (23ktG36kt)
23/08/2019 14:00 29oC (84.2oF) 47%
N (3600)
5b GUSTS 8b (20ktG35kt)
23/08/2019 13:00 29oC (84.2oF) 50%
N (3600)
5b GUSTS 8b (20ktG34kt)
23/08/2019 12:30 28oC (82.4oF) 57%
N (3600)
5b (17kt)
23/08/2019 11:30 28oC (82.4oF) 53%
N (3600)
5b (17kt)
23/08/2019 11:00 29oC (84.2oF) 54%
N (3600)
5b GUSTS 7b (17ktG30kt)
23/08/2019 10:30 28oC (82.4oF) 57%
N (3600)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
23/08/2019 10:00 29oC (84.2oF) 50%
N (3600)
5b GUSTS 7b (20ktG32kt)
23/08/2019 09:30 28oC (82.4oF) 57%
N (3600)
5b GUSTS 7b (18ktG29kt)

Station Observations for the last 24 hours