ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oaka (Oaka) Longitute (Lon): 23.784 Latitute (Lat): 38.038 Altitute (Alt): 186m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/08/2020 07:00 30oC (86.0oF) 30% CALM
04/08/2020 06:30 30oC (86.0oF) 30% VARIABLE 1b (2kt)
04/08/2020 06:00 29oC (84.2oF) 32% VARIABLE 1b (1kt)
04/08/2020 05:30 28oC (82.4oF) 34% VARIABLE 1b (2kt)
04/08/2020 05:00 26oC (78.8oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)
04/08/2020 04:30 24oC (75.2oF) 49% CALM
04/08/2020 04:00 23oC (73.4oF) 52% CALM
04/08/2020 03:30 23oC (73.4oF) 52% CALM
04/08/2020 03:00 23oC (73.4oF) 52% CALM
04/08/2020 02:30 23oC (73.4oF) 49% CALM
04/08/2020 02:00 24oC (75.2oF) 46% CALM
04/08/2020 01:30 24oC (75.2oF) 43% CALM
04/08/2020 01:00 25oC (77.0oF) 40% VARIABLE 1b (1kt)
04/08/2020 00:30 25oC (77.0oF) 43% VARIABLE 1b (1kt)
04/08/2020 00:00 25oC (77.0oF) 43% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours