ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Serres (Serres) Longitute (Lon): 23.53 Latitute (Lat): 41.08 Altitute (Alt): 32m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/11/2020 01:30 8oC (46.4oF) 93% CALM
30/11/2020 01:00 8oC (46.4oF) 93% CALM
30/11/2020 00:30 8oC (46.4oF) 93% CALM
30/11/2020 00:00 8oC (46.4oF) 93% CALM
29/11/2020 23:30 8oC (46.4oF) 87% CALM
29/11/2020 23:00 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
29/11/2020 22:30 9oC (48.2oF) 70% CALM
29/11/2020 22:00 9oC (48.2oF) 70% CALM
29/11/2020 21:30 9oC (48.2oF) 70% CALM
29/11/2020 21:00 9oC (48.2oF) 70% CALM
29/11/2020 20:30 9oC (48.2oF) 70% CALM
29/11/2020 20:00 9oC (48.2oF) 70% CALM
29/11/2020 19:30 10oC (50.0oF) 61% VARIABLE 1b (1kt)
29/11/2020 19:00 9oC (48.2oF) 65% CALM
29/11/2020 18:30 10oC (50.0oF) 61% CALM

Station Observations for the last 24 hours