ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Serres (Serres) Longitute (Lon): 23.529 Latitute (Lat): 41.077 Altitute (Alt): 32m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2020 09:30 7oC (44.6oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)
19/01/2020 09:00 6oC (42.8oF) 60% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2020 08:30 6oC (42.8oF) 60% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2020 08:00 5oC (41.0oF) 70% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2020 07:30 4oC (39.2oF) 75% CALM
19/01/2020 07:00 3oC (37.4oF) 86% CALM
19/01/2020 06:30 2oC (35.6oF) 86% CALM
19/01/2020 06:00 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)
19/01/2020 05:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2020 05:00 2oC (35.6oF) 86% CALM
19/01/2020 04:30 2oC (35.6oF) 86% VARIABLE 1b (1kt)
19/01/2020 04:00 2oC (35.6oF) 86% CALM
19/01/2020 03:30 2oC (35.6oF) 86% CALM
19/01/2020 03:00 2oC (35.6oF) 86% CALM
19/01/2020 02:30 2oC (35.6oF) 86% CALM

Station Observations for the last 24 hours