ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/11/2019 15:20 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
14/11/2019 14:50 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
14/11/2019 14:20 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
14/11/2019 13:50 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
14/11/2019 13:20 19oC (66.2oF) 72%
WNW (3000)
2b (4kt)
14/11/2019 12:50 19oC (66.2oF) 72%
NW (3100)
2b (5kt)
14/11/2019 12:20 19oC (66.2oF) 67%
NW (3100)
2b (5kt)
14/11/2019 11:50 19oC (66.2oF) 72%
NW (3200)
2b (6kt)
14/11/2019 11:20 19oC (66.2oF) 67%
NW (3100)
2b (5kt)
14/11/2019 10:50 19oC (66.2oF) 67%
W (2800)
2b (5kt)
14/11/2019 10:20 19oC (66.2oF) 67%
NW (3100)
2b (4kt)
14/11/2019 09:50 19oC (66.2oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
14/11/2019 09:20 19oC (66.2oF) 72% CALM
14/11/2019 08:50 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
14/11/2019 08:20 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours