ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2021 12:20 18oC (64.4oF) 39%
WSW (2500)
2b (5kt)
20/04/2021 11:50 17oC (62.6oF) 44%
WNW (2900)
2b (5kt)
20/04/2021 11:20 17oC (62.6oF) 47%
NW (3100)
2b (6kt)
20/04/2021 10:50 17oC (62.6oF) 47%
NW (3100)
3b (9kt)
20/04/2021 10:20 17oC (62.6oF) 51%
WNW (2900)
3b (10kt)
20/04/2021 09:50 17oC (62.6oF) 55%
WNW (2900)
3b (10kt)
20/04/2021 09:20 15oC (59.0oF) 62%
W (2700)
3b (9kt)
20/04/2021 08:50 15oC (59.0oF) 62%
W (2800)
3b (8kt)
20/04/2021 08:20 14oC (57.2oF) 62%
WNW (2900)
3b (10kt)
20/04/2021 07:50 14oC (57.2oF) 62%
WNW (2900)
3b (10kt)
20/04/2021 07:20 13oC (55.4oF) 66%
NW (3100)
4b (13kt)
20/04/2021 06:50 13oC (55.4oF) 62%
NW (3100)
4b (13kt)
20/04/2021 06:20 12oC (53.6oF) 66%
NW (3100)
4b (13kt)
20/04/2021 05:50 12oC (53.6oF) 66%
NW (3100)
4b (12kt)
20/04/2021 05:20 12oC (53.6oF) 61%
NNW (3300)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours