ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/04/2020 12:50 17oC (62.6oF) 44%
NNW (3300)
3b (7kt)
07/04/2020 12:20 17oC (62.6oF) 29%
NW (3200)
2b (4kt)
07/04/2020 11:50 18oC (64.4oF) 23%
N (0100)
3b (8kt)
07/04/2020 11:20 16oC (60.8oF) 38%
W (2800)
3b (9kt)
07/04/2020 10:50 16oC (60.8oF) 28%
NW (3100)
2b (6kt)
07/04/2020 10:20 15oC (59.0oF) 41%
W (2800)
3b (8kt)
07/04/2020 09:50 14oC (57.2oF) 54%
W (2600)
3b (7kt)
07/04/2020 09:20 13oC (55.4oF) 62%
W (2800)
3b (8kt)
07/04/2020 08:50 13oC (55.4oF) 62%
W (2800)
3b (7kt)
07/04/2020 08:20 13oC (55.4oF) 58%
W (2700)
2b (6kt)
07/04/2020 07:50 11oC (51.8oF) 66%
W (2700)
2b (6kt)
07/04/2020 07:20 11oC (51.8oF) 66%
WSW (2500)
2b (4kt)
07/04/2020 06:50 10oC (50.0oF) 70% VARIABLE 1b (2kt)
07/04/2020 06:20 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
07/04/2020 05:50 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours