ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 13:50 24oC (75.2oF) 43%
S (1800)
3b (8kt)
22/09/2019 13:20 25oC (77.0oF) 40%
S (1900)
3b (8kt)
22/09/2019 12:50 25oC (77.0oF) 38% VARIABLE 1b (3kt)
22/09/2019 12:20 25oC (77.0oF) 40% VARIABLE 1b (2kt)
22/09/2019 11:50 24oC (75.2oF) 40%
SSE (1600)
2b (4kt)
22/09/2019 11:20 23oC (73.4oF) 52%
N (3500)
3b (7kt)
22/09/2019 10:50 23oC (73.4oF) 52%
NW (3100)
3b (9kt)
22/09/2019 10:20 22oC (71.6oF) 49%
W (2800)
3b (7kt)
22/09/2019 09:50 22oC (71.6oF) 52%
WNW (2900)
3b (7kt)
22/09/2019 09:20 22oC (71.6oF) 52%
W (2800)
2b (6kt)
22/09/2019 08:50 21oC (69.8oF) 55%
WNW (3000)
2b (5kt)
22/09/2019 08:20 20oC (68.0oF) 63%
WNW (2900)
2b (5kt)
22/09/2019 07:50 20oC (68.0oF) 63%
WNW (3000)
2b (6kt)
22/09/2019 07:20 20oC (68.0oF) 63%
WNW (3000)
2b (4kt)
22/09/2019 06:50 21oC (69.8oF) 45% CALM

Station Observations for the last 24 hours