ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 13:20 9oC (48.2oF) 70%
W (2600)
2b (4kt)
18/01/2020 12:50 9oC (48.2oF) 65% VARIABLE 1b (1kt)
18/01/2020 12:20 9oC (48.2oF) 65% VARIABLE 1b (1kt)
18/01/2020 11:50 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
18/01/2020 11:20 8oC (46.4oF) 75%
WNW (3000)
2b (4kt)
18/01/2020 10:50 8oC (46.4oF) 75%
WNW (2900)
2b (4kt)
18/01/2020 10:20 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
18/01/2020 09:50 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
18/01/2020 09:20 8oC (46.4oF) 70% VARIABLE 1b (1kt)
18/01/2020 08:50 7oC (44.6oF) 75% CALM
18/01/2020 08:20 6oC (42.8oF) 80% VARIABLE 1b (2kt)
18/01/2020 07:50 6oC (42.8oF) 80% VARIABLE 1b (3kt)
18/01/2020 07:20 6oC (42.8oF) 86% VARIABLE 1b (2kt)
18/01/2020 06:50 6oC (42.8oF) 80% VARIABLE 1b (2kt)
18/01/2020 06:20 5oC (41.0oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours