ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2021 17:20 23oC (73.4oF) 56%
ESE (1200)
2b (5kt)
25/09/2021 16:50 24oC (75.2oF) 49%
ESE (1200)
2b (4kt)
25/09/2021 16:20 25oC (77.0oF) 43%
S (1700)
3b (10kt)
25/09/2021 15:50 26oC (78.8oF) 38%
S (1700)
3b (10kt)
25/09/2021 15:20 27oC (80.6oF) 33%
S (1700)
4b (11kt)
25/09/2021 14:50 28oC (82.4oF) 29%
S (1700)
3b (10kt)
25/09/2021 14:20 29oC (84.2oF) 28%
S (1700)
3b (10kt)
25/09/2021 13:50 29oC (84.2oF) 26%
S (1800)
3b (10kt)
25/09/2021 13:20 29oC (84.2oF) 28%
S (1900)
4b (11kt)
25/09/2021 12:50 30oC (86.0oF) 30%
W (2600)
3b (7kt)
25/09/2021 12:20 29oC (84.2oF) 30%
W (2600)
2b (6kt)
25/09/2021 11:50 29oC (84.2oF) 28%
W (2600)
2b (6kt)
25/09/2021 11:20 28oC (82.4oF) 31%
W (2600)
3b (7kt)
25/09/2021 10:50 27oC (80.6oF) 33%
WSW (2500)
3b (8kt)
25/09/2021 10:20 25oC (77.0oF) 40%
W (2600)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours