ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2020 14:20 34oC (93.2oF) 37%
SSW (2000)
4b (11kt)
02/07/2020 13:50 34oC (93.2oF) 40%
S (1900)
3b (10kt)
02/07/2020 13:20 34oC (93.2oF) 40%
S (1900)
3b (10kt)
02/07/2020 12:50 34oC (93.2oF) 37%
S (1900)
3b (10kt)
02/07/2020 12:20 34oC (93.2oF) 37%
SW (2200)
3b (8kt)
02/07/2020 11:50 34oC (93.2oF) 37%
WNW (3000)
3b (7kt)
02/07/2020 11:20 32oC (89.6oF) 51%
WNW (3000)
3b (8kt)
02/07/2020 10:50 32oC (89.6oF) 42%
W (2800)
3b (9kt)
02/07/2020 10:20 32oC (89.6oF) 45%
W (2800)
3b (9kt)
02/07/2020 09:50 32oC (89.6oF) 45%
W (2700)
3b (8kt)
02/07/2020 09:20 30oC (86.0oF) 61%
WNW (3000)
2b (6kt)
02/07/2020 08:50 29oC (84.2oF) 61%
WNW (3000)
3b (7kt)
02/07/2020 08:20 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
3b (7kt)
02/07/2020 07:50 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
2b (6kt)
02/07/2020 07:20 27oC (80.6oF) 69%
WNW (3000)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours