ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Gavdos (Gavdos) Longitute (Lon): 24.08 Latitute (Lat): 34.846 Altitute (Alt): Nonem, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 06:00 22oC (71.6oF) 68% VARIABLE 1b (1kt)
15/10/2019 05:30 21oC (69.8oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
15/10/2019 05:00 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
15/10/2019 04:30 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
15/10/2019 04:00 20oC (68.0oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
15/10/2019 03:30 19oC (66.2oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
15/10/2019 03:00 19oC (66.2oF) 27%
SE (1300)
2b (4kt)
15/10/2019 02:30 19oC (66.2oF) 27%
SSE (1500)
2b (5kt)
15/10/2019 02:00 20oC (68.0oF) 25% VARIABLE 1b (3kt)
15/10/2019 01:30 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (3kt)
15/10/2019 01:00 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (2kt)
15/10/2019 00:30 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (1kt)
15/10/2019 00:00 21oC (69.8oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
14/10/2019 23:30 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (1kt)
14/10/2019 23:00 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours