ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Palaiohora (Palaiohora) Longitute (Lon): 23.68 Latitute (Lat): 35.232 Altitute (Alt): 2m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/06/2020 09:00 /// ///
W (2800)
2b (4kt)
04/06/2020 08:30 /// ///
E (1000)
3b (7kt)
04/06/2020 08:00 /// ///
SE (1300)
2b (6kt)
04/06/2020 07:30 /// ///
ESE (1100)
3b (7kt)
04/06/2020 07:00 /// ///
ESE (1200)
2b (5kt)
04/06/2020 06:30 /// ///
ESE (1100)
2b (4kt)
04/06/2020 06:00 /// /// VARIABLE 1b (1kt)
04/06/2020 05:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
04/06/2020 05:00 /// /// VARIABLE 1b (1kt)
04/06/2020 04:30 /// ///
NNE (0200)
3b (7kt)
04/06/2020 04:00 /// ///
NE (0400)
3b (9kt)
04/06/2020 03:30 /// ///
NNE (0200)
3b (8kt)
04/06/2020 03:00 /// ///
N (0100)
3b (7kt)
04/06/2020 02:00 /// ///
N (3600)
3b (10kt)
04/06/2020 01:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours