ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Sitia (Sitia) Longitute (Lon): 26.103 Latitute (Lat): 35.216 Altitute (Alt): 114m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2020 18:30 10oC (50.0oF) 70%
NW (3200)
6b GUSTS 8b (27ktG37kt)
20/01/2020 18:00 11oC (51.8oF) 66%
NNW (3400)
6b GUSTS 8b (26ktG36kt)
20/01/2020 17:30 11oC (51.8oF) 61%
NNW (3400)
6b (25kt)
20/01/2020 17:00 10oC (50.0oF) 76%
N (3500)
7b (28kt)
20/01/2020 16:30 10oC (50.0oF) 76%
N (3500)
6b (27kt)
20/01/2020 16:00 11oC (51.8oF) 61%
NW (3200)
7b (28kt)
20/01/2020 15:30 11oC (51.8oF) 53%
NW (3200)
6b (26kt)
20/01/2020 15:00 11oC (51.8oF) 57%
NNW (3300)
6b (25kt)
20/01/2020 14:30 11oC (51.8oF) 57%
NW (3200)
6b (24kt)
20/01/2020 14:00 11oC (51.8oF) 61%
NW (3200)
6b (26kt)
20/01/2020 13:30 11oC (51.8oF) 57%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (26ktG38kt)
20/01/2020 13:00 12oC (53.6oF) 53%
NW (3200)
7b (28kt)
20/01/2020 12:30 11oC (51.8oF) 57%
NNW (3400)
6b (23kt)
20/01/2020 12:00 11oC (51.8oF) 53%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
20/01/2020 11:00 11oC (51.8oF) 61%
NW (3200)
6b GUSTS 8b (23ktG34kt)

Station Observations for the last 24 hours