ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Sitia (Sitia) Longitute (Lon): 26.103 Latitute (Lat): 35.216 Altitute (Alt): 114m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/10/2019 23:00 21oC (69.8oF) 72%
WNW (2900)
5b (20kt)
21/10/2019 22:30 21oC (69.8oF) 72%
W (2800)
5b (20kt)
21/10/2019 22:00 21oC (69.8oF) 77%
W (2800)
5b (21kt)
21/10/2019 21:30 21oC (69.8oF) 77%
WNW (2900)
5b (21kt)
21/10/2019 21:00 21oC (69.8oF) 77%
WNW (3000)
5b (18kt)
21/10/2019 20:30 21oC (69.8oF) 77%
WNW (3000)
5b (21kt)
21/10/2019 20:00 21oC (69.8oF) 77%
NW (3100)
5b (21kt)
21/10/2019 19:30 22oC (71.6oF) 72%
NW (3100)
6b (23kt)
21/10/2019 19:00 22oC (71.6oF) 72%
WNW (2900)
5b (21kt)
21/10/2019 18:30 22oC (71.6oF) 72%
W (2700)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
21/10/2019 18:00 22oC (71.6oF) 72%
W (2800)
5b (19kt)
21/10/2019 17:30 22oC (71.6oF) 72%
W (2800)
5b (21kt)
21/10/2019 17:00 22oC (71.6oF) 72%
W (2800)
5b (21kt)
21/10/2019 16:30 22oC (71.6oF) 72%
WNW (3000)
5b (20kt)
21/10/2019 16:00 22oC (71.6oF) 72%
W (2800)
5b (19kt)

Station Observations for the last 24 hours