ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tympaki (Tympaki) Longitute (Lon): 24.76 Latitute (Lat): 35.07 Altitute (Alt): 6m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/11/2020 12:00 20oC (68.0oF) 42%
SW (2300)
2b (4kt)
28/11/2020 11:00 19oC (66.2oF) 51% VARIABLE 1b (3kt)
28/11/2020 10:00 19oC (66.2oF) 51%
WSW (2400)
2b (5kt)
28/11/2020 09:00 19oC (66.2oF) 55% VARIABLE 1b (3kt)
28/11/2020 08:00 17oC (62.6oF) 58%
ENE (0600)
2b (5kt)
28/11/2020 07:00 13oC (55.4oF) 71%
ENE (0600)
2b (4kt)
28/11/2020 06:00 10oC (50.0oF) 81%
E (0900)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours