ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tympaki (Tympaki) Longitute (Lon): 24.762 Latitute (Lat): 35.067 Altitute (Alt): 6m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/09/2019 12:00 26oC (78.8oF) 31%
NNW (3300)
3b GUSTS 6b (10ktG25kt)
21/09/2019 11:00 26oC (78.8oF) 31%
NNW (3300)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)
21/09/2019 10:00 26oC (78.8oF) 33%
NNW (3300)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
21/09/2019 09:00 26oC (78.8oF) 38%
NNW (3300)
4b (12kt)
21/09/2019 07:30 26oC (78.8oF) 43%
NNW (3300)
3b (7kt)
21/09/2019 07:00 25oC (77.0oF) 46%
NNW (3300)
3b (7kt)
21/09/2019 06:00 24oC (75.2oF) 56%
WNW (3000)
3b (7kt)
20/09/2019 12:00 27oC (80.6oF) 60%
W (2700)
2b (5kt)
20/09/2019 11:00 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2400)
2b (5kt)
20/09/2019 10:00 26oC (78.8oF) 60%
SW (2300)
2b (5kt)
20/09/2019 09:00 26oC (78.8oF) 60%
SW (2300)
2b (5kt)
20/09/2019 08:00 26oC (78.8oF) 50%
WSW (2400)
2b (5kt)
20/09/2019 07:00 27oC (80.6oF) 44%
S (1800)
2b (5kt)
20/09/2019 06:00 23oC (73.4oF) 56% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours