ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tympaki (Tympaki) Longitute (Lon): 24.762 Latitute (Lat): 35.067 Altitute (Alt): 6m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/06/2019 12:00 31oC (87.8oF) 48%
NNW (3300)
4b (13kt)
26/06/2019 11:00 31oC (87.8oF) 48%
NNW (3300)
4b (12kt)
26/06/2019 10:00 31oC (87.8oF) 48%
WNW (3000)
2b (5kt)
26/06/2019 09:00 31oC (87.8oF) 45%
NNW (3300)
3b (10kt)
26/06/2019 08:00 30oC (86.0oF) 51%
NNW (3300)
4b (12kt)
26/06/2019 07:00 29oC (84.2oF) 54%
NNW (3300)
3b (10kt)
26/06/2019 06:00 29oC (84.2oF) 57%
ENE (0600)
3b (9kt)
25/06/2019 12:00 32oC (89.6oF) 37%
SW (2300)
2b (6kt)
25/06/2019 11:00 31oC (87.8oF) 45%
WSW (2400)
3b (7kt)
25/06/2019 10:00 30oC (86.0oF) 51%
SW (2300)
3b (7kt)
25/06/2019 09:00 29oC (84.2oF) 54%
WSW (2400)
2b (5kt)
25/06/2019 08:00 30oC (86.0oF) 47%
W (2700)
2b (4kt)
25/06/2019 07:00 31oC (87.8oF) 39% VARIABLE 1b (3kt)
25/06/2019 06:00 28oC (82.4oF) 53%
E (0900)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours