ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 14:20 23oC (73.4oF) 32%
E (0900)
4b (15kt)
22/09/2019 13:50 23oC (73.4oF) 32%
E (0800)
4b (15kt)
22/09/2019 13:20 23oC (73.4oF) 30%
E (0800)
4b (15kt)
22/09/2019 12:50 23oC (73.4oF) 30%
ENE (0700)
4b (14kt)
22/09/2019 12:20 23oC (73.4oF) 30%
ENE (0700)
4b (14kt)
22/09/2019 11:50 23oC (73.4oF) 30%
NE (0500)
4b (14kt)
22/09/2019 07:20 18oC (64.4oF) 51%
ENE (0700)
4b (12kt)
22/09/2019 06:50 17oC (62.6oF) 55%
ENE (0600)
3b (10kt)
22/09/2019 06:20 15oC (59.0oF) 62%
ENE (0700)
3b (8kt)
22/09/2019 05:50 15oC (59.0oF) 62%
ENE (0700)
2b (4kt)
22/09/2019 05:20 15oC (59.0oF) 50% VARIABLE 1b (3kt)
22/09/2019 04:50 14oC (57.2oF) 54%
ENE (0600)
2b (4kt)
22/09/2019 04:20 13oC (55.4oF) 58%
ENE (0600)
2b (4kt)
22/09/2019 03:20 12oC (53.6oF) 61%
NE (0400)
2b (6kt)
22/09/2019 02:50 13oC (55.4oF) 58%
NNE (0300)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours