ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 13:50 7oC (44.6oF) 60%
NNE (0200)
4b (11kt)
18/01/2020 13:20 7oC (44.6oF) 60%
NE (0400)
3b (10kt)
18/01/2020 12:50 7oC (44.6oF) 60%
NE (0400)
3b (10kt)
18/01/2020 12:20 8oC (46.4oF) 56%
NNE (0300)
3b (10kt)
18/01/2020 11:50 8oC (46.4oF) 56%
NNE (0200)
4b (11kt)
18/01/2020 11:20 7oC (44.6oF) 56%
NNE (0300)
4b (12kt)
18/01/2020 10:50 7oC (44.6oF) 56%
NNE (0300)
4b (12kt)
18/01/2020 10:20 6oC (42.8oF) 60%
NNE (0300)
4b (12kt)
18/01/2020 09:50 6oC (42.8oF) 60%
NNE (0300)
4b (12kt)
18/01/2020 09:20 6oC (42.8oF) 60%
NNE (0200)
3b (8kt)
18/01/2020 08:50 6oC (42.8oF) 60%
NNE (0200)
3b (8kt)
18/01/2020 08:20 6oC (42.8oF) 60%
NNE (0300)
4b (13kt)
18/01/2020 07:50 6oC (42.8oF) 60%
NNE (0300)
4b (13kt)
18/01/2020 07:20 5oC (41.0oF) 70%
NNE (0200)
4b (11kt)
18/01/2020 06:50 5oC (41.0oF) 70%
NNE (0200)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours