ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2020 14:20 34oC (93.2oF) 40%
NE (0400)
3b (10kt)
02/07/2020 13:50 34oC (93.2oF) 40%
NE (0500)
3b (9kt)
02/07/2020 13:20 34oC (93.2oF) 40%
NE (0400)
3b (8kt)
02/07/2020 12:50 34oC (93.2oF) 40%
NE (0400)
3b (10kt)
02/07/2020 11:50 34oC (93.2oF) 40%
NE (0400)
4b (11kt)
02/07/2020 11:20 33oC (91.4oF) 40%
NE (0500)
4b (12kt)
02/07/2020 10:50 33oC (91.4oF) 40%
NNE (0300)
4b (11kt)
02/07/2020 10:20 32oC (89.6oF) 45%
NE (0500)
4b (11kt)
02/07/2020 09:50 32oC (89.6oF) 45%
ENE (0700)
4b (12kt)
02/07/2020 09:20 32oC (89.6oF) 45%
NE (0500)
4b (11kt)
02/07/2020 08:50 31oC (87.8oF) 48%
NE (0500)
4b (12kt)
02/07/2020 08:20 31oC (87.8oF) 48%
NE (0500)
4b (11kt)
02/07/2020 07:50 30oC (86.0oF) 51%
NE (0500)
4b (11kt)
02/07/2020 07:20 30oC (86.0oF) 51%
ENE (0600)
4b (12kt)
02/07/2020 06:50 29oC (84.2oF) 54%
ENE (0600)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours