ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/04/2021 12:50 14oC (57.2oF) 66%
SW (2200)
3b (7kt)
13/04/2021 12:20 15oC (59.0oF) 62%
SW (2200)
3b (8kt)
13/04/2021 11:50 15oC (59.0oF) 62%
WSW (2400)
3b (9kt)
13/04/2021 10:50 14oC (57.2oF) 71%
WSW (2400)
3b (9kt)
13/04/2021 10:20 14oC (57.2oF) 66%
SW (2200)
3b (8kt)
13/04/2021 09:50 14oC (57.2oF) 66%
SW (2200)
3b (8kt)
13/04/2021 09:20 14oC (57.2oF) 66%
SSW (2100)
3b (8kt)
13/04/2021 08:50 14oC (57.2oF) 66%
SSW (2100)
2b (6kt)
13/04/2021 08:20 14oC (57.2oF) 66%
SSW (2100)
2b (6kt)
13/04/2021 07:50 14oC (57.2oF) 66%
SSW (2100)
2b (5kt)
13/04/2021 07:20 13oC (55.4oF) 66%
SSW (2000)
2b (4kt)
13/04/2021 06:50 13oC (55.4oF) 66%
SSW (2000)
2b (4kt)
13/04/2021 06:20 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
13/04/2021 05:50 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
13/04/2021 05:20 8oC (46.4oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours