ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2021 17:20 20oC (68.0oF) 77% CALM
25/09/2021 16:50 21oC (69.8oF) 72% CALM
25/09/2021 16:20 22oC (71.6oF) 68%
W (2600)
2b (4kt)
25/09/2021 15:50 22oC (71.6oF) 68%
W (2600)
2b (4kt)
25/09/2021 14:50 24oC (75.2oF) 60%
WSW (2400)
3b (7kt)
25/09/2021 14:20 25oC (77.0oF) 56%
SW (2300)
3b (7kt)
25/09/2021 13:50 26oC (78.8oF) 53%
WSW (2400)
3b (8kt)
25/09/2021 13:20 25oC (77.0oF) 56%
SW (2300)
3b (8kt)
25/09/2021 12:50 25oC (77.0oF) 56%
SW (2300)
3b (9kt)
25/09/2021 12:20 25oC (77.0oF) 56%
WSW (2400)
3b (10kt)
25/09/2021 11:50 25oC (77.0oF) 56%
SW (2300)
3b (10kt)
25/09/2021 11:20 25oC (77.0oF) 56%
SW (2300)
3b (10kt)
25/09/2021 10:50 25oC (77.0oF) 56%
SW (2300)
3b (10kt)
25/09/2021 10:20 25oC (77.0oF) 56%
SW (2300)
3b (9kt)
25/09/2021 09:50 24oC (75.2oF) 60%
SW (2300)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours