ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/04/2021 13:50 15oC (59.0oF) 67%
E (1000)
2b (5kt)
20/04/2021 13:20 15oC (59.0oF) 67%
S (1700)
2b (6kt)
20/04/2021 12:50 15oC (59.0oF) 67%
S (1900)
2b (5kt)
20/04/2021 12:20 16oC (60.8oF) 62%
S (1700)
2b (5kt)
20/04/2021 11:50 16oC (60.8oF) 62%
S (1700)
2b (5kt)
20/04/2021 11:20 15oC (59.0oF) 62%
SSE (1600)
2b (6kt)
20/04/2021 10:50 15oC (59.0oF) 62%
SSE (1600)
2b (6kt)
20/04/2021 10:20 15oC (59.0oF) 67%
SSW (2000)
2b (5kt)
20/04/2021 09:50 15oC (59.0oF) 67%
SSW (2000)
2b (5kt)
20/04/2021 09:20 14oC (57.2oF) 66%
WSW (2400)
2b (6kt)
20/04/2021 08:50 14oC (57.2oF) 66%
WSW (2400)
2b (6kt)
20/04/2021 08:20 13oC (55.4oF) 66% CALM
20/04/2021 07:50 13oC (55.4oF) 66% CALM
20/04/2021 07:20 12oC (53.6oF) 76%
NE (0400)
1b (2kt)
20/04/2021 06:50 11oC (51.8oF) 81%
NE (0400)
1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours