ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/01/2020 15:20 7oC (44.6oF) 52%
ENE (0700)
2b (6kt)
18/01/2020 14:50 7oC (44.6oF) 52%
E (0800)
3b (8kt)
18/01/2020 14:20 8oC (46.4oF) 45%
E (0800)
3b (10kt)
18/01/2020 13:50 8oC (46.4oF) 45%
E (0800)
4b (11kt)
18/01/2020 13:20 8oC (46.4oF) 45%
ENE (0700)
4b (12kt)
18/01/2020 12:50 8oC (46.4oF) 45%
ENE (0600)
4b (11kt)
18/01/2020 12:20 8oC (46.4oF) 45%
NE (0500)
3b (10kt)
18/01/2020 11:50 8oC (46.4oF) 45%
E (0800)
4b (11kt)
18/01/2020 11:20 8oC (46.4oF) 45%
NE (0500)
4b (11kt)
18/01/2020 10:50 8oC (46.4oF) 45%
NE (0500)
4b (12kt)
18/01/2020 10:20 7oC (44.6oF) 52%
NE (0400)
3b (9kt)
18/01/2020 09:50 7oC (44.6oF) 52%
ENE (0700)
4b (14kt)
18/01/2020 09:20 7oC (44.6oF) 52%
NE (0500)
4b (12kt)
18/01/2020 08:50 7oC (44.6oF) 52%
NE (0500)
4b (11kt)
18/01/2020 08:20 5oC (41.0oF) 60%
NE (0500)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours