ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 14:20 21oC (69.8oF) 42%
SSW (2000)
2b (4kt)
22/09/2019 13:50 21oC (69.8oF) 42%
SSW (2100)
2b (4kt)
22/09/2019 13:20 21oC (69.8oF) 42%
SW (2300)
2b (5kt)
22/09/2019 12:50 21oC (69.8oF) 42%
SW (2300)
2b (6kt)
22/09/2019 12:20 21oC (69.8oF) 39%
S (1700)
3b (7kt)
22/09/2019 11:50 21oC (69.8oF) 39%
S (1800)
3b (8kt)
22/09/2019 11:20 21oC (69.8oF) 37%
SE (1400)
3b (7kt)
22/09/2019 10:50 21oC (69.8oF) 37%
SE (1300)
3b (7kt)
22/09/2019 10:20 20oC (68.0oF) 32%
ESE (1200)
3b (8kt)
22/09/2019 09:50 20oC (68.0oF) 32%
SE (1300)
3b (8kt)
22/09/2019 09:20 19oC (66.2oF) 31%
ESE (1100)
2b (5kt)
22/09/2019 08:50 19oC (66.2oF) 31%
ESE (1100)
2b (4kt)
22/09/2019 08:20 18oC (64.4oF) 51%
ESE (1100)
2b (6kt)
22/09/2019 07:50 18oC (64.4oF) 51%
E (0900)
3b (7kt)
22/09/2019 07:20 18oC (64.4oF) 59%
ENE (0700)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours