ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2020 15:50 29oC (84.2oF) 65%
SSW (2100)
2b (5kt)
02/07/2020 15:20 30oC (86.0oF) 54%
SW (2200)
3b (7kt)
02/07/2020 14:50 31oC (87.8oF) 51%
SW (2200)
3b (7kt)
02/07/2020 14:20 32oC (89.6oF) 45%
SW (2200)
3b (7kt)
02/07/2020 13:50 31oC (87.8oF) 48%
SW (2200)
3b (7kt)
02/07/2020 13:20 31oC (87.8oF) 48%
SW (2200)
2b (6kt)
02/07/2020 12:50 31oC (87.8oF) 48%
SW (2200)
2b (6kt)
02/07/2020 12:20 31oC (87.8oF) 54%
SW (2200)
2b (5kt)
02/07/2020 11:50 31oC (87.8oF) 54%
SW (2200)
2b (6kt)
02/07/2020 11:20 32oC (89.6oF) 42%
SW (2300)
3b (7kt)
02/07/2020 10:50 31oC (87.8oF) 45%
SW (2200)
3b (7kt)
02/07/2020 10:20 31oC (87.8oF) 45%
S (1800)
3b (9kt)
02/07/2020 09:50 30oC (86.0oF) 47%
SE (1400)
3b (7kt)
02/07/2020 09:20 30oC (86.0oF) 51%
SE (1400)
3b (7kt)
02/07/2020 08:50 30oC (86.0oF) 51%
SE (1400)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours