ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/04/2020 13:50 17oC (62.6oF) 21%
NE (0500)
6b GUSTS 8b (24ktG34kt)
07/04/2020 13:20 17oC (62.6oF) 21%
ENE (0600)
6b GUSTS 8b (26ktG36kt)
07/04/2020 12:50 17oC (62.6oF) 21%
NE (0500)
6b GUSTS 8b (27ktG37kt)
07/04/2020 12:20 17oC (62.6oF) 21%
NE (0500)
6b GUSTS 8b (24ktG34kt)
07/04/2020 11:50 17oC (62.6oF) 21%
NE (0400)
6b GUSTS 8b (23ktG35kt)
07/04/2020 11:20 16oC (60.8oF) 19%
NE (0400)
6b GUSTS 8b (24ktG35kt)
07/04/2020 10:50 16oC (60.8oF) 19%
NE (0500)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
07/04/2020 10:20 16oC (60.8oF) 19%
ENE (0600)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
07/04/2020 09:50 15oC (59.0oF) 19%
NE (0500)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
07/04/2020 09:20 15oC (59.0oF) 19%
NE (0500)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)
07/04/2020 08:50 15oC (59.0oF) 19%
NE (0500)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
07/04/2020 07:50 13oC (55.4oF) 22%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
07/04/2020 07:20 13oC (55.4oF) 22%
NE (0500)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
07/04/2020 06:50 13oC (55.4oF) 22%
NE (0500)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
07/04/2020 06:20 11oC (51.8oF) 32%
NE (0500)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)

Station Observations for the last 24 hours