ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/01/2021 17:50 -1oC (30.2oF) 68%
NNE (0200)
2b (5kt)
17/01/2021 17:20 -1oC (30.2oF) 59%
NNE (0300)
1b (3kt)
17/01/2021 16:50 0oC (32.0oF) 54%
NNE (0300)
1b (3kt)
17/01/2021 16:20 0oC (32.0oF) 54%
NE (0400)
2b (4kt)
17/01/2021 15:50 1oC (33.8oF) 51% CALM
17/01/2021 15:20 2oC (35.6oF) 44% CALM
17/01/2021 14:50 3oC (37.4oF) 37%
SSW (2100)
1b (3kt)
17/01/2021 14:20 3oC (37.4oF) 35%
S (1900)
2b (5kt)
17/01/2021 13:50 3oC (37.4oF) 35%
SSW (2100)
3b (7kt)
17/01/2021 13:20 3oC (37.4oF) 37%
SSW (2100)
2b (6kt)
17/01/2021 12:50 3oC (37.4oF) 37%
S (1800)
3b (7kt)
17/01/2021 12:20 3oC (37.4oF) 41%
SSW (2100)
2b (6kt)
17/01/2021 11:50 3oC (37.4oF) 41%
SW (2200)
1b (3kt)
17/01/2021 11:20 3oC (37.4oF) 41%
SSE (1600)
2b (5kt)
17/01/2021 10:50 3oC (37.4oF) 41%
SSE (1500)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours