ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/09/2020 19:20 20oC (68.0oF) 93%
N (3500)
2b (4kt)
28/09/2020 18:50 20oC (68.0oF) 93% CALM
28/09/2020 18:20 21oC (69.8oF) 88%
N (3500)
2b (4kt)
28/09/2020 17:50 21oC (69.8oF) 88%
N (0100)
2b (4kt)
28/09/2020 17:20 22oC (71.6oF) 88%
NNE (0200)
2b (4kt)
28/09/2020 16:50 22oC (71.6oF) 88% CALM
28/09/2020 16:20 22oC (71.6oF) 88% VARIABLE 1b (2kt)
28/09/2020 15:50 23oC (73.4oF) 82% CALM
28/09/2020 15:20 25oC (77.0oF) 78% CALM
28/09/2020 14:50 25oC (77.0oF) 78% CALM
28/09/2020 14:20 24oC (75.2oF) 77% CALM
28/09/2020 13:50 24oC (75.2oF) 77%
NW (3200)
2b (4kt)
28/09/2020 13:20 24oC (75.2oF) 77% CALM
28/09/2020 12:50 25oC (77.0oF) 73%
WSW (2400)
2b (6kt)
28/09/2020 12:20 26oC (78.8oF) 64%
WSW (2400)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours