ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2021 19:20 18oC (64.4oF) 87% CALM
25/09/2021 18:50 18oC (64.4oF) 87% CALM
25/09/2021 18:20 19oC (66.2oF) 82% CALM
25/09/2021 17:50 20oC (68.0oF) 82% CALM
25/09/2021 17:20 21oC (69.8oF) 72% CALM
25/09/2021 16:50 22oC (71.6oF) 72% CALM
25/09/2021 16:20 23oC (73.4oF) 73% CALM
25/09/2021 15:50 24oC (75.2oF) 68% CALM
25/09/2021 15:20 24oC (75.2oF) 60%
WSW (2500)
2b (4kt)
25/09/2021 14:50 25oC (77.0oF) 60% CALM
25/09/2021 14:20 25oC (77.0oF) 60%
SW (2200)
2b (4kt)
25/09/2021 13:50 25oC (77.0oF) 60%
SW (2200)
2b (5kt)
25/09/2021 13:20 25oC (77.0oF) 60%
SSW (2100)
2b (4kt)
25/09/2021 12:50 25oC (77.0oF) 60%
SSW (2100)
2b (4kt)
25/09/2021 12:20 25oC (77.0oF) 56%
SSW (2100)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours