ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/07/2019 10:20 30oC (86.0oF) 54%
E (1000)
2b (4kt)
22/07/2019 09:50 30oC (86.0oF) 54%
ESE (1200)
2b (6kt)
22/07/2019 09:20 30oC (86.0oF) 54%
SE (1300)
3b (7kt)
22/07/2019 08:50 30oC (86.0oF) 54%
SE (1400)
2b (6kt)
22/07/2019 08:20 29oC (84.2oF) 57%
S (1700)
2b (4kt)
22/07/2019 07:50 29oC (84.2oF) 57%
S (1700)
2b (5kt)
22/07/2019 07:20 28oC (82.4oF) 57%
S (1900)
2b (5kt)
22/07/2019 06:50 28oC (82.4oF) 57% CALM
22/07/2019 06:20 25oC (77.0oF) 73% CALM
22/07/2019 05:50 25oC (77.0oF) 73% CALM
22/07/2019 05:20 23oC (73.4oF) 77% CALM
22/07/2019 04:50 23oC (73.4oF) 77% CALM
22/07/2019 04:20 22oC (71.6oF) 82% CALM
22/07/2019 03:50 21oC (69.8oF) 82% CALM
22/07/2019 03:20 21oC (69.8oF) 82% CALM

Station Observations for the last 24 hours