ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Soufli (Soufli) Longitute (Lon): 26.303 Latitute (Lat): 41.194 Altitute (Alt): Nonem, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/02/2020 20:30 6oC (42.8oF) 93%
N (0100)
3b GUSTS 5b (8ktG18kt)
20/02/2020 20:00 6oC (42.8oF) 93%
N (0100)
3b (8kt)
20/02/2020 19:30 6oC (42.8oF) 93%
N (0100)
3b (7kt)
20/02/2020 19:00 6oC (42.8oF) 93%
NNE (0300)
3b (8kt)
20/02/2020 18:30 6oC (42.8oF) 93%
NNE (0200)
3b (7kt)
20/02/2020 18:00 7oC (44.6oF) 81%
NNE (0300)
3b (7kt)
20/02/2020 17:30 7oC (44.6oF) 87%
N (0100)
3b GUSTS 5b (7ktG17kt)
20/02/2020 17:00 7oC (44.6oF) 87%
NNE (0200)
3b (8kt)
20/02/2020 16:30 8oC (46.4oF) 75%
NNE (0200)
3b (7kt)
20/02/2020 16:00 7oC (44.6oF) 87%
N (0100)
2b (4kt)
20/02/2020 15:30 7oC (44.6oF) 87%
NNE (0200)
2b (5kt)
20/02/2020 15:00 8oC (46.4oF) 81%
NNE (0200)
2b (5kt)
20/02/2020 14:30 8oC (46.4oF) 81%
N (0100)
2b (6kt)
20/02/2020 14:00 8oC (46.4oF) 81%
N (0100)
2b (6kt)
20/02/2020 13:30 9oC (48.2oF) 75%
N (3600)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours