ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thasos (Thasos) Longitute (Lon): 24.71 Latitute (Lat): 40.778 Altitute (Alt): Nonem, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/11/2020 10:30 /// ///
ESE (1100)
2b (6kt)
24/11/2020 10:00 /// ///
E (1000)
2b (5kt)
24/11/2020 09:30 /// ///
SE (1300)
2b (5kt)
24/11/2020 09:00 /// ///
ESE (1100)
2b (5kt)
24/11/2020 08:30 /// ///
ENE (0700)
2b (5kt)
24/11/2020 08:00 /// ///
ENE (0700)
2b (5kt)
24/11/2020 07:30 /// ///
ENE (0700)
1b (3kt)
24/11/2020 07:00 /// /// CALM
24/11/2020 06:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
24/11/2020 06:00 /// ///
SSE (1600)
2b (4kt)
24/11/2020 05:30 /// ///
SSE (1600)
2b (4kt)
24/11/2020 04:30 /// ///
SSE (1600)
2b (4kt)
24/11/2020 04:00 /// ///
SSE (1600)
2b (4kt)
24/11/2020 03:30 /// /// VARIABLE 1b (2kt)
24/11/2020 03:00 /// ///
SSE (1600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours