ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Ikaria (Ikaria) Longitute (Lon): 26.345 Latitute (Lat): 37.683 Altitute (Alt): 18m, Area:North Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
05/07/2020 15:00 27oC (80.6oF) 60%
W (2700)
6b (27kt)
05/07/2020 14:00 26oC (78.8oF) 69%
W (2700)
6b (26kt)
05/07/2020 13:00 26oC (78.8oF) 73%
W (2700)
6b (25kt)
05/07/2020 12:00 26oC (78.8oF) 73%
W (2700)
6b (23kt)
05/07/2020 11:00 27oC (80.6oF) 69%
W (2700)
5b (19kt)
05/07/2020 10:00 27oC (80.6oF) 60%
W (2700)
5b (17kt)
05/07/2020 09:00 27oC (80.6oF) 64%
W (2700)
4b (15kt)
05/07/2020 08:30 28oC (82.4oF) 61%
W (2800)
4b (13kt)
05/07/2020 08:00 28oC (82.4oF) 57%
WNW (2900)
4b (13kt)
05/07/2020 07:30 26oC (78.8oF) 73%
W (2800)
4b (14kt)
05/07/2020 07:00 26oC (78.8oF) 73%
WNW (2900)
4b (16kt)
05/07/2020 06:30 26oC (78.8oF) 69%
W (2800)
5b (18kt)
05/07/2020 06:00 26oC (78.8oF) 69%
WNW (2900)
5b (19kt)
05/07/2020 05:30 26oC (78.8oF) 64%
W (2800)
4b (16kt)
05/07/2020 05:00 26oC (78.8oF) 64%
W (2700)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours