ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lemnos (Lemnos) Longitute (Lon): 25.233 Latitute (Lat): 39.922 Altitute (Alt): 5m, Area:North Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/07/2020 05:50 26oC (78.8oF) 78%
NE (0500)
3b (7kt)
04/07/2020 05:20 26oC (78.8oF) 78%
NE (0400)
2b (6kt)
04/07/2020 04:50 25oC (77.0oF) 88%
NNE (0300)
2b (6kt)
04/07/2020 04:20 24oC (75.2oF) 94% CALM
04/07/2020 03:50 24oC (75.2oF) 88% CALM
04/07/2020 03:20 24oC (75.2oF) 88% CALM
04/07/2020 02:50 24oC (75.2oF) 88% CALM
04/07/2020 01:50 23oC (73.4oF) 77% CALM
04/07/2020 00:50 23oC (73.4oF) 77%
N (3600)
1b (3kt)
03/07/2020 23:50 24oC (75.2oF) 68% CALM
03/07/2020 22:50 24oC (75.2oF) 68% CALM
03/07/2020 21:50 24oC (75.2oF) 68% CALM
03/07/2020 20:50 24oC (75.2oF) 68%
N (3500)
1b (3kt)
03/07/2020 19:50 25oC (77.0oF) 68%
N (3500)
1b (3kt)
03/07/2020 18:50 26oC (78.8oF) 64%
N (3600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours