ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Astypalaia (Astypalaia) Longitute (Lon): 26.374 Latitute (Lat): 36.582 Altitute (Alt): 50m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/04/2020 13:00 16oC (60.8oF) 67%
NNW (3300)
4b (12kt)
07/04/2020 12:00 16oC (60.8oF) 67%
NNW (3400)
4b (11kt)
07/04/2020 11:00 15oC (59.0oF) 76%
N (3500)
3b (10kt)
07/04/2020 10:00 16oC (60.8oF) 71%
N (3500)
4b (11kt)
07/04/2020 09:00 16oC (60.8oF) 71%
N (3600)
4b (11kt)
07/04/2020 08:00 15oC (59.0oF) 76%
NNW (3400)
3b (10kt)
07/04/2020 07:00 15oC (59.0oF) 76%
N (3600)
3b (8kt)
07/04/2020 06:00 14oC (57.2oF) 76%
N (0100)
2b (6kt)
07/04/2020 04:30 14oC (57.2oF) 76% /// ///
07/04/2020 04:00 14oC (57.2oF) 76% /// ///
07/04/2020 03:30 14oC (57.2oF) 81% /// ///
07/04/2020 03:00 14oC (57.2oF) 81% /// ///
07/04/2020 02:30 14oC (57.2oF) 81% /// ///
07/04/2020 02:00 14oC (57.2oF) 76% /// ///
07/04/2020 01:30 14oC (57.2oF) 81% /// ///

Station Observations for the last 24 hours