ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kalymnos (Kalymnos) Longitute (Lon): 26.939 Latitute (Lat): 36.965 Altitute (Alt): 228m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/10/2019 08:00 22oC (71.6oF) 82%
NW (3200)
2b (6kt)
15/10/2019 07:00 21oC (69.8oF) 88%
NW (3200)
2b (6kt)
15/10/2019 06:00 20oC (68.0oF) 88%
NW (3100)
3b (7kt)
15/10/2019 05:00 19oC (66.2oF) 93%
NNW (3300)
3b (8kt)
15/10/2019 04:00 19oC (66.2oF) 93%
NW (3200)
3b (8kt)
15/10/2019 03:00 20oC (68.0oF) 88%
NW (3200)
3b (8kt)
14/10/2019 15:00 22oC (71.6oF) 77%
NW (3200)
3b (10kt)
14/10/2019 14:00 23oC (73.4oF) 73%
NW (3100)
3b (10kt)
14/10/2019 13:00 23oC (73.4oF) 73%
NW (3100)
4b (12kt)
14/10/2019 12:00 23oC (73.4oF) 77%
NW (3100)
3b (10kt)
14/10/2019 11:00 23oC (73.4oF) 73%
NW (3100)
3b (10kt)
14/10/2019 10:00 23oC (73.4oF) 77%
NW (3200)
3b (7kt)
14/10/2019 09:00 22oC (71.6oF) 82%
WNW (3000)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours