ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Karpathos (Karpathos) Longitute (Lon): 27.147 Latitute (Lat): 35.427 Altitute (Alt): 11m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/10/2019 04:50 22oC (71.6oF) 82%
NW (3200)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
21/10/2019 04:20 22oC (71.6oF) 82%
NW (3200)
4b (15kt)
21/10/2019 03:50 22oC (71.6oF) 82%
NW (3200)
4b (16kt)
21/10/2019 03:20 22oC (71.6oF) 82%
NNW (3300)
5b (17kt)
21/10/2019 02:50 21oC (69.8oF) 88%
WNW (2900)
5b (17kt)
21/10/2019 02:20 21oC (69.8oF) 88%
WNW (2900)
4b (16kt)
21/10/2019 01:50 21oC (69.8oF) 88%
WNW (2900)
4b (14kt)
21/10/2019 01:20 22oC (71.6oF) 82%
WNW (3000)
4b (15kt)
21/10/2019 00:50 22oC (71.6oF) 82%
WNW (2900)
4b (15kt)
21/10/2019 00:20 22oC (71.6oF) 82%
WNW (2900)
4b (14kt)
20/10/2019 23:50 22oC (71.6oF) 82%
WNW (2900)
4b (14kt)
20/10/2019 23:20 22oC (71.6oF) 82%
W (2800)
4b (14kt)
20/10/2019 22:50 21oC (69.8oF) 88%
WNW (3000)
4b (13kt)
20/10/2019 22:20 21oC (69.8oF) 82%
WNW (2900)
4b (13kt)
20/10/2019 21:50 22oC (71.6oF) 82%
WNW (3000)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours