ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Karpathos (Karpathos) Longitute (Lon): 27.147 Latitute (Lat): 35.427 Altitute (Alt): 11m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/06/2020 00:20 19oC (66.2oF) 77%
WNW (2900)
3b (8kt)
02/06/2020 23:50 19oC (66.2oF) 77%
W (2700)
2b (6kt)
02/06/2020 23:20 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
02/06/2020 22:50 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
02/06/2020 22:20 19oC (66.2oF) 77%
W (2700)
2b (4kt)
02/06/2020 21:50 19oC (66.2oF) 77%
WNW (2900)
2b (5kt)
02/06/2020 21:20 19oC (66.2oF) 77%
WNW (3000)
3b (8kt)
02/06/2020 20:50 19oC (66.2oF) 77%
W (2700)
3b (10kt)
02/06/2020 20:20 19oC (66.2oF) 72%
W (2700)
4b (11kt)
02/06/2020 19:50 19oC (66.2oF) 72%
W (2800)
4b (15kt)
02/06/2020 19:20 19oC (66.2oF) 72%
W (2700)
4b (15kt)
02/06/2020 18:50 19oC (66.2oF) 72%
WNW (3000)
4b (11kt)
02/06/2020 18:20 20oC (68.0oF) 72%
WNW (3000)
4b (12kt)
02/06/2020 17:50 19oC (66.2oF) 72%
NW (3100)
3b (9kt)
02/06/2020 17:20 20oC (68.0oF) 67%
WNW (3000)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours