ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kasos (Kasos) Longitute (Lon): 26.915 Latitute (Lat): 35.421 Altitute (Alt): 9m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
04/06/2020 16:00 22oC (71.6oF) 72% CALM
04/06/2020 15:00 23oC (73.4oF) 68%
NNE (0300)
2b (5kt)
04/06/2020 14:00 23oC (73.4oF) 68%
NE (0500)
3b (7kt)
04/06/2020 13:00 24oC (75.2oF) 60%
WNW (2900)
2b (5kt)
04/06/2020 12:00 24oC (75.2oF) 60%
WNW (3000)
2b (5kt)
04/06/2020 11:00 23oC (73.4oF) 68%
W (2800)
2b (6kt)
03/06/2020 10:00 22oC (71.6oF) 68%
WNW (3000)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours