ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kasos (Kasos) Longitute (Lon): 26.915 Latitute (Lat): 35.421 Altitute (Alt): 9m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/10/2019 08:00 23oC (73.4oF) 88% CALM
19/10/2019 07:00 23oC (73.4oF) 88% CALM
19/10/2019 06:00 21oC (69.8oF) 100% CALM
19/10/2019 05:00 20oC (68.0oF) 100%
SSE (1500)
2b (4kt)
19/10/2019 04:30 20oC (68.0oF) 100% CALM
18/10/2019 16:00 23oC (73.4oF) 77% CALM
18/10/2019 15:00 23oC (73.4oF) 77% CALM
18/10/2019 14:00 24oC (75.2oF) 83%
E (0800)
2b (6kt)
18/10/2019 13:00 24oC (75.2oF) 83%
NNE (0300)
2b (4kt)
18/10/2019 12:00 24oC (75.2oF) 77% CALM
18/10/2019 11:00 25oC (77.0oF) 73%
SW (2300)
3b (9kt)
18/10/2019 10:30 25oC (77.0oF) 73%
WSW (2400)
3b (8kt)
17/10/2019 11:00 24oC (75.2oF) 83%
W (2700)
2b (5kt)
17/10/2019 10:00 23oC (73.4oF) 82%
WNW (3000)
2b (4kt)
17/10/2019 09:00 23oC (73.4oF) 82%
WNW (3000)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours