ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Milos Airport (Milos Airport) Longitute (Lon): 24.47 Latitute (Lat): 36.698 Altitute (Alt): 4m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/11/2019 13:00 23oC (73.4oF) 64%
E (1000)
2b (4kt)
11/11/2019 12:00 24oC (75.2oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
11/11/2019 11:00 24oC (75.2oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
11/11/2019 10:00 24oC (75.2oF) 64%
SSE (1500)
2b (4kt)
11/11/2019 09:00 23oC (73.4oF) 73%
SE (1400)
2b (4kt)
11/11/2019 08:00 22oC (71.6oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
10/11/2019 12:00 23oC (73.4oF) 73% VARIABLE 1b (3kt)
10/11/2019 11:00 23oC (73.4oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
10/11/2019 10:00 22oC (71.6oF) 82%
SSW (2000)
2b (5kt)
10/11/2019 09:00 22oC (71.6oF) 82%
SSE (1500)
2b (5kt)
10/11/2019 08:00 20oC (68.0oF) 93%
SE (1400)
3b (7kt)
02/03/2018 13:00 17oC (62.6oF) 72%
SE (1300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours