ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Mykonos (Mykonos) Longitute (Lon): 25.346 Latitute (Lat): 37.436 Altitute (Alt): 122m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/11/2020 11:50 17oC (62.6oF) 51%
N (3600)
5b (19kt)
24/11/2020 11:20 17oC (62.6oF) 51%
N (0100)
5b (19kt)
24/11/2020 10:50 17oC (62.6oF) 51%
N (0100)
5b (19kt)
24/11/2020 10:20 17oC (62.6oF) 51%
N (0100)
5b (20kt)
24/11/2020 09:50 17oC (62.6oF) 51%
N (0100)
5b (17kt)
24/11/2020 09:20 17oC (62.6oF) 51%
N (0100)
5b (18kt)
24/11/2020 08:50 17oC (62.6oF) 51%
N (3600)
5b (17kt)
24/11/2020 08:20 16oC (60.8oF) 51%
N (3600)
4b (16kt)
24/11/2020 07:50 15oC (59.0oF) 54%
N (3600)
4b (15kt)
24/11/2020 07:20 15oC (59.0oF) 54%
N (3500)
3b (10kt)
24/11/2020 06:50 15oC (59.0oF) 58%
N (3600)
3b (10kt)
24/11/2020 05:50 14oC (57.2oF) 66%
N (3600)
3b (7kt)
23/11/2020 17:50 14oC (57.2oF) 50%
N (3600)
4b (14kt)
23/11/2020 16:50 14oC (57.2oF) 54%
N (3500)
4b (13kt)
23/11/2020 15:50 14oC (57.2oF) 54%
N (3600)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours